شناسه خبر : 6352
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴:۳۲

دلنوشته ای از بانوی فراشبندی به مناسبت روز مادر

توراهمچون مروارید درون صدف دوست دارم

نخل بیدار/دلنوشته ای از سرکار خانم صبور به مناسبت روز مادر

مادر
کلمه ای چهارحرفی است که هرحرفش معنایی دارد,,,
م:محبت
ا:ارزشمند
د:دوست داشتنی
ر:رحمت

مادرم می خواهم توراوصف کنم ولی قلمم توان شکوه توراندارد,,,,

آری: سخن می خواهم ازکسی برزبان آورم که جوانی اش, سلامتی اش,همه چیزش رابه پایمان گذاشت تاماجوانی کنیم, ماسرافرازی کنیم,شادمانی کنیم.....

چه شبها که تاصبح بیدارماندتاما آسوده باشیم.
چه چیزهادلش خواست امابخاطرنیازماگذشت تامابه آن برسیم,,,

دوستت دارم مادرسرزمینم.
 مادرمهربانم,,
دستانت رامی بوسم تاشایدکمی ازمحبت هایت راجبران کرده باشم.

 آری
اوست که هرگاه چشمانت بارانی شودتوانش راندارد ببیند.

اوست که تاب غم هایت راندارد و آن راباجان می خرد.

ای زیباتراز زیبای من
ای روشن تراز روشنایی ام
توراهمچون به لطافت وزیبایی گل هادوست دارم

توراهمچون مروارید درون صدف دوست دارم

ای زلال ترازآب زلال, ای که دستانت بوی بهشت می دهد,ای که قامتت شکست تا فرزندانت قامت راست کننددوست دارم,,

ای رفیع ترین داستان حیات من,,

ای شکوفاتر از بهارتوغزل لطیف روزگاری توبخشنده ومهربان تر ازمهربانی,,

درمعبدگاه عشق تو را میپرستم ودر برابرت تعظیم میکنم وکف پایت رابوسه باران میکنم,,,

تقدیم به تمام مادران سرزمینم,,,

روزتان مبارک

 

 

انتهای پیام/

اخبار ویژه