شناسه خبر : 6366
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴:۴۳

از تهدید تا تطمیع

امشب در یکی از ساختمانهای تهران که منسوب به دکتر نوبخت است، جلسه ای بر قرار است. جلسه در ظاهر برای بحث های بودجه ای است اما در واقع بحث استیضاح وزرا مطرح است.

به گزارش نخل بیدار حسن افراسیابی کشکولی در یاد داشتی نوشت:

امشب در یکی از ساختمانهای تهران که منسوب به دکتر نوبخت است، جلسه ای بر قرار است.
جلسه در ظاهر برای بحث های بودجه ای است اما در واقع بحث استیضاح وزرا مطرح است.

اخبار ویژه