شناسه خبر : 6369
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۳:۰۳

۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان فراشبند پلمب شد

طی دو روز اخیر ۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهر فراشبند و نوجین پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش نخل بیدار، طی دو روز اخیر ۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهر فراشبند و نوجین پر و مسلوب المنفعه شد. این تعداد چاهها فاقد مجوز قانونی بهره برداری بودند که با دستور و احکام قضایی توسط اداره منابع آب شهرستان و با حضور و همکاری نیروی انتظامی نسبت به پر نمودن انها اقدام گردید و عملیات پر نمودن دیگر چاههای غیر طبق زمان بندی تنظیم گردیده ادامه میابد.
به مالکان چاه های غیر مجاز در شهرستان فراشبند اخطار داده شده که هرچه زودتراقدام به پُر کردن این دسته ازچاه هاکنند و از هرگونه کشت و زرع با چاههای فاقد مجوز خودداری نمایند. درغیر این صورت طبق زمان بندی تنظیم گردیده بدون اطلاع آنها، چاه های آنها پر و مسلوب المنفعه میگردد و دادخواست جبران ضرر و زیان به طرفیت انان به مرجع قضایی ارایه خواهد گردید.

منبع : کانال پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فراشبند

 

انتهایپیام/

اخبار ویژه