پاسخ حسن افراسیابی کشکولی به ادعای کورش کرمپور

پاسخ حسن افراسیابی کشکولی به ادعای کورش کرمپور

به گزارش نخل بیدار حسن افراسیابی کشکولی کاندیدای دور گذشته نماینده ی مجلس شهرستان های فیروزاباد، فراشبند و قیروکارزین در پاسخ به ادعای کورش کرمپور در یک ضیافت شام مطرح شده بود نوشت: بسمه تعالی نقــدی بـر ســخنان...

ادامه مطلب ...