بازدید نوروزی فرماندار شهرستان فراشبند از شبکه بهداشت و درمان و مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

بازدید نوروزی فرماندار شهرستان فراشبند از شبکه بهداشت و درمان و مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

فرماندار شهرستان فراشبند با حضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مراکز ارایه خدمات بهداشتی درمانی، ضمن تبریک سال جدید، از روند خدمات دهی به مسافران نوروزی و بیماران بازدید کرد. به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی...

ادامه مطلب ...