آغاز طرح سرشماری بهداشتی و درمانی جمعیت عشایری در منطقه دولت آباد فراشبند

آغاز طرح سرشماری بهداشتی و درمانی جمعیت عشایری در منطقه دولت آباد فراشبند

همزمان با ورود عشایر به شهرستان فراشبند، طرح سرشماری بهداشتی و درمانی جمعیت عشایری، با هدف شناسایی خانوارهای تحت پوشش، در مناطق عشایر نشین «دولت آباد» فراشبند آغاز شد. به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه...

ادامه مطلب ...