برگزاری اردوی یکروزه جهادی در مرکز خدمات جامع سلامت دهرم

برگزاری اردوی یکروزه جهادی در مرکز خدمات جامع سلامت دهرم

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شهید «حیدر شهیدی» از برگزاری اردوی جهادی با حضور بسیجیان حوزه مقاومت شهید چمران دهرم در مرکز خدمات جامع سلامت دهرم خبر داد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند،رئیس مرکز...

ادامه مطلب ...