آمادگی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان فراشبند برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان و مسافران نوروزی

آمادگی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان فراشبند برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان و مسافران نوروزی

نشست هماهنگی ستاد تسهیلات نوروزی با حضور رییس و دبیر ستاد تسهیلات نوروزی قطب فیروزآباد، رییس و دبیر ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان فراشبند به میزبانی شبکه بهداشت و درمان فراشبند برگزار شد. به گزارش نخل بیدار به نقل از...

ادامه مطلب ...