آئین کلنگ زنی طرح شرکت تعاونی مهرگان امید فراشبند/نخستین واحد فرآوری قصب و خرما در شهرستان با سرمایه گذاری بیش از ۱۲ میلیارد تومان در ششمین روز از هفته دولت

آئین کلنگ زنی طرح شرکت تعاونی مهرگان امید فراشبند/نخستین واحد فرآوری قصب و خرما در شهرستان با سرمایه گذاری بیش از ۱۲ میلیارد تومان در ششمین روز از هفته دولت

همزمان با ششمین روز از بزرگداشت هفته دولت آئین کلنگ زنی طرح شرکت تعاونی مهرگان امید فراشبند مجری طرح احداث سردخانه 2 مداره،واحد بسته بندی و سورتینگ محیولات باغی زراعی با محوریت قصب و خرما به مدیرعاملی علی عالیشوندی  با...

ادامه مطلب ...