نشست خبری فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان فراشبند با پایگاه تحلیلی خبری نخل بیدار بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی

نشست خبری فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان فراشبند با پایگاه تحلیلی خبری نخل بیدار بمناسبت هفته بسیج دانش آموزی

فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان فراشبند در نشست خبری با پایگاه تحلیلی خبری نخل بیدارکه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی برگزار شد، ضمن تشریح برنامه های حوزه بسیج دانش آموزی شهرستان درطول هفته بسیج دانش آموزی؛ برحضور...

ادامه مطلب ...