مصاحبه ماهنامه چارطاقی با امام جمعه فراشبند

مصاحبه ماهنامه چارطاقی با امام جمعه فراشبند

به گزارش نخل بیدار، ماهنامه چار طاقی فراشبند در ماهنامه شماره  43 خود به سراغ امام جمعه فراشبند رفته و مصاحبه ای با وی انجام داده است. در زیر توجه شما مخاطبان را به این مصاحبه خواندنی جلب می نماییم.   ١-با تشكر از شما...

ادامه مطلب ...