نظارت بهداشتی بر فعالیت هیئت های مذهبی فراشبند

نظارت بهداشتی بر فعالیت هیئت های مذهبی فراشبند

بازرسان بهداشت محيط شبکه بهداشت و درمان فراشبند بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی برای حفظ سلامت عزاداران حسيني در هيات هاي مذهبي شهرستان نظارت دارند. به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان...

ادامه مطلب ...