‌‌💠 بیوگرافی
نام: شمشاد
نام خانوادگی: امیری
نام پدر: علی
محل تولد: تیره هیبت لو
تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۴/۰۱
محل شهادت: فاو-عملیات والفجر۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۲
محل دفن: گلزار شهداء رضوان فراشبند

💠 وصیتنامه:

توصیه من به شما برادران حزب الهی این است کهراه خونین شهیدان را ادامه دهید و نگذارید تا ظالمان در کشور عزیز اسلامی امان رخنه پیدا کنند.شما اسلحه ی از دست افتاده و به خون غلتیده ی این عزیزان را بردارید و علمدار پرچم خونین اسلام باشید.

حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب(ع)-سپاه ناحیه فراشبند