به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی فرمانداری فراشبند ، معاون برنامه ریزی و هماهنگی  امور عمرانی فرمانداری در این نشست گفت: طی بازدید های انجام شده از محل های دفن پسماندها اگرچه برای ساماندهی دفن پسماندها تلاش های زیادی شده است اما همچنان رهاسازی و دفن غیر اصولی معضل جدی به شمار می روند.

مردانلو تفکیک پسماندها از مبدا را یکی از راه حل های تاثیر گذار در مدیریت پسماند دانست و عنوان کرد متاسفانه سهم تفکیک زباله از مبدا در شهرهای کوچک و روستاها، بسیار ناچیز و مدیریت پسماند به ابتدایی ترین شکل ممکن انجام می شود.

وی ادامه داد: فرآیند جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله باید اصولی و فنی باشد و این موضوع نیازمند برنامه ریزی مناسب مدیریت های شهری و روستایی است.

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تصریح کرد: تفکیک پسماند ها از مبدا نیازمند فرهنگ سازی است و آگاهسازی و آموزش برای انجام این امر باید فراگیر شود و همواره در سبد آموزش افکار عمومی باشد تا فرآیند جمع آوری زباله شکل عادی به خود بگیرد.

وی در پایان، جمع آوری و دفع ضعیف پسماند های شهری و روستایی را عامل جدی در تهدید حیات گونه های جانوری و گیاهی خواند و سپس بر ایجاد ترانشه در محل دفع پسماندها توسط شهرداری فراشبند،نوجین و دفن اصولی پسماندها، ادغام محل دفن پسماند های شهرهای فراشبند و نوجین و دهیاریهای بخش مرکزی ، حصار کشی محل دفن پسماندها، ایجاد آتشبر در اطراف محل دفن پسماند برای پیشگیری از آتشسوزی، جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی اطراف چاه های آب و تسریع در تعیین تکلیف محل دفن پسماند شهر دهرم تاکید کرد.

پایان خبر