دست رد مردم به سینه اصلاحات / چرا این طیف در حال دست و پا زدن در پساانتخابات است؟

✍️به قلم محمدجواد باقری/
#یادداشت_شخصی

چندی پیش رسانه محلی اصلاحات فراشبند خبری به نقل از عباس عبدی یکی از تئوریسین های اصلاحات منتشر کرد با این مضمون که:
” من همیشه اینگونه فکر می کنم که اگر من در این انتخابات بودم و رای آورده بودم غیر ممکن بود که پایم را در مجلس بگذارم و اصلا آبرویی برای آدم نمی ماند که با ۲۰ درصد مشارکت کننده اسم خود را نماینده مجلس بگذارد. ”

حال بیایید به انتخابات در حوزه انتخابیه خودمان نگاه دقیق تری داشته باشیم.

کاندیدای انقلابی بیش از چهار برابر کاندیدای اصلاحات رای آورده است!!

حال با این افتضاح اصلاحات در جلب اعتماد مردم و آغوش باز مردم به سمت نیروهای جوان انقلابی کدام طیف باید شرمنده باشد؟
آمار پایین شرکت در انتخابات حاصل مدیریت فوق العاده ضعیف اصلاحات و نارضایتی به حق مردم از اوضاع زندگیشان بود و حالا همین طیف سعی دارد پس از دست رد مردم به سینه شان، اعتماد مردم را به طیف انقلابی در شهرستان و پیروزی جریان ریشه دار انقلابی را زیر سؤال ببرند.

آری مردم در این انتخابات نشان دادند که بیش از هر زمان از اصلاحات بیزارند و این جریان باید بخاطر ضعف عملکردیش در تمامی زمینه ها از مردم عذرخواهی کند.

انتهای پیام