برای پیوستن به جمع حاضران مجازی در تجمع بزرگ عفاف و حجاب مجازی اینجا را کلیک کنید.