این فناوری به طور گستردهای در کشاورزی دقیق برای پایش سلامت محصول، عملکرد محصول و ارزیابی خسارت استفاده میشود. علاوه بر کاربرد در بخش کشاورزی، در چشم اندازهای باستان شناسی و حفظ کنترل ترافیک در مکان های عمومی نیز مورد استفاده قرار میگیرد تا خطر ابتلا به زیرپا ماندن را کاهش دهد.

سامانه های هوایی بدون سرنشین (پهپاد) در گام اول برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار میگرفتند و در ادامه برای مصارف غیرنظامی مورد استفاده قرار گرفتند. سامانه های پهپاد قدیمی به دلیل عدم وجود فناوری حسگر پیشرفته، کنترل محدودی بر مسیر خود داشتند. kettering bug و sperry— courtis aerial torpedo دو پهپاد تاریخی هستند که برای کاربردهای نظامی و دریایی در سال ۱۹۱۷ مورد استفاده قرار گرفتند. در سال ۱۹۳۷ ، مجموعه ای از پهپادها تحت عنوان RP−۱ ، RP−۲ ، RP−۳ و RP−۴ توسط kenneth case و walter righter ساخته شدند. در ادامه مسیر پیشرفت، به دلیل در دسترس بودن GPS تفاضلی و دوربین های پیشرفته، پهپادها بصورت گستردهای در بسیاری از جنبه های زندگی مورد استفاده قرار می گیرند.


فناوری جدید و نوظهور مانند پهپاد سعی دارد تا راه حل هایی را برای برخی از مشکلات حل نشده جامعه و محیط زیست ارائه دهد. وسایل نقلیه بدون سرنشین با توجه به عملکرد آنها می توانند به پنج نوع مختلف طبقه بندی شوند، به عنوان مثال وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشین، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، وسایل نقلیه بدون سرنشین سطحی )کار روی سطح آب(، وسایل نقلیه زیر آبی بدون سرنشین و هواپیماهای بدون سرنشین را میتوان نام برد. وسایل نقلیه بدون سرنشین می توانند بصورت هدایت شونده از راه دور یا از نوع خودران باشند. این فناوری کاربردهای گسترده ای در زمینه فعالیت های کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، ارتباطات، پایش و محیط زیست دارد. این فناوری به طور گستردهای در کشاورزی دقیق برای پایش سلامت محصول، عملکرد محصول و ارزیابی خسارت استفاده میشود. علاوه بر کاربرد در بخش کشاورزی، در چشم اندازهای باستان شناسی و حفظ کنترل ترافیک در مکان های عمومی نیز مورد استفاده قرار میگیرد تا خطر ابتلا به زیرپا ماندن را کاهش دهد. در بخش تفریحی نیز از فناوری پهپادها بصورت گستردهای برای جلوههای ویژه در عکاسی و فیلمبرداری استفاده میشود.

دوربین های مختلف نصب شده بر روی پهپادها، اطلاعاتی در مورد عملکرد محصول، کیفیت خاک و آلودگی ناشی از علفهای هرز در قسمت های مختلف مزرعه به ما میدهند. همچنین از آن برای شناسایی سیل و خشکسالی به منظور کمک به دولت در عملیات امدادی استفاده میشود. نقش پهپادها در اندازهگیری کربن جنگل و مشاهده پدیده هایی مانند ذوب شدن یخچال های طبیعی ثابت کرده است که این تکنیک گامی اساسی در جهت حفظ محیط زیست است. پهپادها به دلیل ارزان بودن، وزن سبک و قابلیت هواپیمای سرعت کم، نشان داده اند که در جمع آوری داده های سنجش از دور در برنامه های کاربردی کشاورزی و جنگلداری نقش مؤثری ایفا می کنند. برخلاف هواپیماها و ماهواره ها، پهپادها می توانند بدون توجه و زیر ابرها کار کنند. عکس های هوایی گرفته شده توسط پهپادها یک پل بین مشاهدات زمینی و تصاویر گرفته شده از راه دور توسط هواپیماهای معمولی یا ساختار ماهواره ای ایجاد میکند.


کاربردهای پهپادی شامل کشاورزی دقیق، مدیریت جنگلها، مدیریت کود، تخمین عملکرد محصول، مدیریت زراعت، تشخیص بیماری و ….در حوزه کشاورزی است.
روش های کشاورزی سنتی بکار گرفته شده درکشورهای در حال توسعه، نه تنها بهره وری و عملکرد محصول را پایین می آورد، بلکه باعث تخریب منابع نیز می شود. استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات جغرافیایی Geo−ICT در کشاورزی دقیق به عملکرد بهتر کمک می کند. سامانه چند حسگری مبتنی بر پهپاد متشکل از حسگرها و دوربینهای مختلف، پارامترهای مختلفی از شرایط خاک و محصول را ضبط می کند که به یک روش مؤثر برای مدیریت مزرعه منتهی می شود. پایش سلامت محصول براساس شاخص سطح برگ، شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی، شاخص بازتاب فتوشیمیایی، شاخص تنش آبی محصول و سایر شاخصهای مشابه با استفاده از پهپادها به شکل بهتری انجام می شود. نقش پهپادها در شناسایی زمان واقعی استرس بیوشیمیایی به اندازه گیری مؤثر دقیق می انجامد.

 

✍️به قلم : فرامرز نوعی خدآبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند

انتهای پیام