با پیگیری بخشدار مرکزی فراشبند، ۹۶۰ میلیون ریال به حساب دهیاری روستای حسین آباد واریز شد.

به گزارش نخل بیدار، عبداله عالیشوندی با اعلام این خبر، گفت: با توجه به کنده‌کاری آسفالت و معابر برای اجرای طرح لوله‌گذاری برای گازرسانی به منازل اهالی روستای حسین آباد، با پیگیری‌های انجام شده و همچنین همکاری فرماندار، مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال برای ترمیم آسفالت و معابر روستا از سوی شرکت گاز استان، به حساب دهیاری حسین آباد واریز شد.

وی ضمن تقدیر از مدیر عامل شرکت گاز استان، با اشاره به اینکه ترمیم ترانشه هایی که پس از عملیات حفاری شبکه گذاری خطوط گاز ایجاد می شود بر عهده شرکت گاز است، افزود: ترمیم این ترانشه ها باید با کیفیت مناسب و به موقع انجام گیرد.

بخشدار مرکزی فراشبند، با تاکید بر تعامل مطلوب با شرکت گاز استان، یاد آور شد: طبق قوانین و مقررات موجود، دستگاه های حفاری کننده موظف به ترمیم ناحیه و ترانشه ایجاد شده هستند و یا انجام این کار را به دهیاران بسپارند و در اجرای این اقدام، میزان خسارات وارده را برآورد و به حساب دهیاران واریز نمایند.

پایان خبر