امسال نخستین سالی است که راهپیمایی ۲۲ بهمن به شکلی متفاوت برگزار می‌شود. هر سال مردم دسته دسته از هر جای شهر خود را به خیابان انقلاب اسلامی می‌رساندند و با طی مسیر و سر دادن شعارهای انقلابی پیوند و بیعت خود را با انقلاب اسلامی دوباره محکم می‌کردند.

به گزارش نخل بیدار، زن و مرد و پیر و جوان در این مراسم هر سال شرکت می‌کردند اما امسال شیوع بیماری کرونا سبب شده همه چیز متفاوت از سال‌های گذشته باشد که راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نیز مستثنی نیست.

امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهرستان‌ فراشبند به صورت موتوری و خودرویی و مجازی برگزار شد، در این برنامه که از ساعت ۱۰ آغاز شد، مردم انقلابی فراشبند با حضور مقتدرانه خود با موتورسیکلت و خودروهای شخصی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نشان دادند که هیچ چیز جلو دار آنها برای بیعت دوباره با رهبر انقلاب نیست.

پایان خبر