رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، از نظارت بازرسان بهداشت محیط بر آزمون های حضوری پایه های نهم و دوازدهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، دکتر «حسن کرمی» با اشاره به برگزاری امتحانات پایه نهم و دوازدهم به شیوه حضوری گفت: با توجه به شرایط خاص کرونایی، نظارت مستمر بر رعایت پروتکل های  بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

او، استفاده از تهویه مناسب، چینش صندلی ها، حفظ فاصله گذاری مناسب و جلوگیری از تجمع دانش آموزان در هنگام ورود به محل آزمون، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت دست ها، نصب پوستر و بنر آموزش شست و شوی صحیح دست ها در سرویس های بهداشتی و جلوگیری از حضور دانش آموزان و مراقبان دارای بیماری زمینه ای در محل آزمون از مواردی است که در این نظارت ها، از سوی کارشناسان بهداشتی بررسی و پایش می شود.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، افزود: در این نظارت ها، با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا و ضرورت حفظ سلامت دانش آموزان، بر رعایت فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک، گندزدایی حوزه امتحانی پیش و پس از آزمون تاکید و آموزش های لازم برای مدیریت بیماری کووید۱۹ به دانش آموزان نیز، از سوی کارشناسان بهداشتی ارایه می شود.

پایان خبر