فرامرز نوعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از ورود زنبورداران به شهرستان فراشبند جهت استفاده از برداشت عسل کُنار که از مرغوبیت خاصی هم برخوردار است خبر داد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند نوعی گفت: شهرستان فراشبند با وجود درختان کُنار زیاد و مرغوبیت عسل کنار بدست آمده در سال های گذشته، باعث شده این شهرستان پذیرای زنبوردارانی از نقاط مختلف استان و استان های دیگر باشد.

 وی تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با ارائه مجوز استقرار به زنبورستانها در نقاط مختلف شهرستان از ازدحام آنان در یک منطقه جلوگیری می نماید و پیش بینی می گردد امسال میزبان ۳۰۰ بنه زنبورستان از نقاط مختلف کشور باشیم و بیش از ۴۰۰ تن عسل از زنبورستان های استقرار یافته برداشت شود.

نوعی افزود: شروع برنامه استقرار زنبورستان این شهرستان از پنجم شهریور ماه به صورت مجوز ۲۰ روزه خواهد بود.

پایان خبر