مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند با اشاره به تداوم روند اجرای برنامه واکسیناسیون کرونا در شهرستان، از افزایش ساعات کاری مراکز واکسیناسیون در فراشبند خبر داد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، «ابراهیم اسکندری» گفت: با توجه به اختصاص قابل توجه واکسن کرونا به شهرستان فراشبند و در راستای رفاه بیشتر مردم، پایگاه واکسیناسیون فراشبند واقع در مرکز خدمات جامع سلامت شهدای فراشبند از ساعت ٨ صبح تا ٨ شب به صورت یکسره آماده ارایه خدمت به مراجعان و تزریق واکسن کرونا به آنان است.

او اضافه کرد: افراد بر اساس گروه های سنی و گروه های شغلی اعلام شده که مجاز به دریافت واکسن کرونا هستند، می توانند با حضور در مراکز سطح شهرستان نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.

مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند از شهروندان خواست، ضمن پایبندی به شیوه نامه های بهداشتی، هنگام حضور در مراکز واکسیناسیون از تجمع و ایجاد ازدحام پرهیز کرده و فاصله فیزیکی را رعایت کنند.

پایان خبر