مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند از طرح پلاک کوبی دام های سبک و سنگین در این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار و۹۷۰ راس دام در این شهرستان پلاک گذاری شده است

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند فرامرز نوعی گفت: بر حسب دستور معاونت بهبود تولیدات دامی طرح هویت گذاری دام های سبک و سنگین در شهرستان با ۵ اکیپ دو نفری متشکل از سه اکیپ امور عشایری و دو اکیپ تعاونی دامداران در دست اجرا می باشد.

وی افزود: تعداد کل آمار دام سبک این شهرستان ۳۵۰هزا راس و دام سنگین ۴هزارو۱۰۰راس می باشد که تاکنون بیش از ۱۲۹هزارو۳۷۰راس دام سبک و ۲۶۰۰راس دام سنگین پلاک کوبی و هویت گذاری شده است.

پایان خبر