مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند گفت بیش از ۶ هزارو ۲۳۰تن خوراک دام ونهاده های دامی یارانه دار بین مرغداران ودامداران این شهرستان توزیع شده است.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند فرامرز نوعی تصریح کر: ۳۰۴۰ تن جو، ۲۹۵۰ تن خوراک دام ،۱۸۰ تن ذرت،۱۰تن سویا و۵۰ تن سبوس با قیمت مصوب دولتی بین دامداران روستایی و عشایری این شهرستان به منظور کاهش هزینه تولید توزیع شده است.

پایان خبر