در راستای جلوگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی قالیبافان، کلاس آموزشی بهداشت قالیبافی، با حضور قالیبافان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) فراشبند، برگزار شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فراشبند، کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه، ساعت های کار و شرایط کار طولانی، شرایط نامطلوب محیط کارگاه قالیبافی از نظر روشنایی، تهویه نامطلوب و وضعیت ارگونومیکی نامناسب بدن و ابزار کار را از عوامل زیان آور محیط کار قالیبافان و مهم ترین مسایل پیش روی این گروه از شاغلان، عنوان کرد.

«صدیقه احمد آبادی»، ارتقای کیفیت و بهره وری بیشتر، پیشگیری از بروز عوارض و بیماری های شغلی و تامین سلامت قالیبافان را از جمله اهداف شبکه بهداشت و درمان فراشبند برشمرد و افزود: ارایه آموزش های بهداشت شغلی و فراهم کردن شرایط و استانداردهای لازم در محیط کار، به رونق و ارتقای جایگاه صنعت فرش و قالیبافی کمک می کند.

او اضافه کرد: در این کلاس آموزشی که به همت واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فراشبند و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان برگزار شد، حاضران با اصول صحیح قالیبافی با هدف جلوگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی قالیبافان، ارگونومی صحیح نشستن هنگام قالیبافی و ویژگی های دار قالی استاندارد، آشنا شدند.

پایان خبر