کارشناس سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با هدف بررسی روند اجرایی و ثبت خدمات در سامانه سیب و همچنین بررسی نحوه ارایه خدمات دندانپزشکی؛ از روند اجرایی ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان به دانش آموزان و سایر گروههای هدف در مراکز خدمات جامع سلامت فراشبند و دهرم بازدید کرد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، «محمد ابراهیم جمشیدی» در این بازدید، عملکرد دندانپزشکان، نحوه ارایه خدمات به دانش آموزان و سایر گروههای هدف از جمله فیشورسیلانت، پالپوتومی و سایر خدمات درمانی را از طریق بررسی سامانه سیب ارزیابی کرد.

او، ضمن بررسی وضعیت تجهیزات موجود در دندانپزشکی مراکز، آموزش های لازم در خصوص نحوه استریل کردن ملزومات دندانپزشکی و نگهداری تجهیزات را نیز به دستیاران دندانپزشکی ارائه داد.

جمشیدی در پایان ضمن بررسی مشکلات و چالش های موجود در سامانه سیب، از عملکرد دندانپزشکان مرکز فراشبند و دهرم بر اساس شاخصهای تفاهم نامه، اعلام رضایت کرد.

پایان خبر