پیرو تفاهم نامه با ادارات سطح شهرستان فراشبند، در خصوص آموزش های مرتبط با سند سلامت روان، نخستین کارگاه آموزشی مدیریت خشم با هدف فراگیری مهارت ها و تکنیک های مدیریت خشم در اداره بهزیستی فراشبند برگزار شد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند، کارشناس سلامت روان شبکه، فراگیری راهکارهای کنترل و مدیریت خشم و خشونت در محیط کار را یکی از اهداف مهم این کارگاه آموزشی عنوان‌ کرد و گفت: کارکنان ادارات می توانند با فراگیری مهارت های مدیریت خشم، مسائل و چالش‌ های محیط شغلی خود را کمتر کنند.

«لیلا کهنسال» با اشاره به توزیع پرسش نامه سلامت عمومی در بین کارکنان، افزود: در این‌ کارگاه های آموزشی، پس از تفسیر پرسش نامه های سلامت عمومی؛ در صورتی که هر کدام از کارکنان دچار اضطراب یا افسردگی و اختلالات روانپزشکی تشخیص داده شوند برای مشاوره تخصصی به کارشناس سلامت روان مرکز جامع سلامت شهرستان ارجاع داده می شوند.

او اضافه کرد: در این کارگاه آموزشی، کارکنان اداره بهزیستی فراشبند با تکنیک های مدیریت خشم از جمله تکنیک های حرکتی، بالا بردن آستاته تحمل، عدم بزرگ نمایی مسائل و مشکلات و پرهیز از خطاهای شناختی آشنا شدند.

در این برنامه که با پرسش و پاسخ نیز همراه بود، کارکنان اداره بهزیستی علاوه بر طرح پرسش های مختلف، فعالانه پاسخگوی کارشناس سلامت روان شبکه نیز بودند.

پایان خبر