تیم نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متشکل از آقای اصفهانی، معاونت مدیرکل کارآفرینی وزارت، عظیمی کارشناس اشتغال وزارت و سعادت رئیس اداره اشتغال و کاریابی های فارس در این شهرستان حضور و ضمن بازدید از طرح های مشکلدار شهرستان،در کارگروه اشتغال شرکت و ۱۱ طرح را مورد بررسی قرارداده و از نزدیک با مشکلات سرمایه گذاران و صنعت گران آشنا شدند.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی فراشبند، محسن محبیان معاونت و کارشناس اشتغال اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی فراشبند هدف از حضور این تیم را کارگشایی از مشکلات سرمایه گذاران و حل مشکلات صنعتگران ذکر کرد و افزود تیم مذکور از سه طرح صنعتی مشکل دار شهرستان بازدید نموده و پس از حضور در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان و شنیدن مشکلات سرمایه گذاران، به بررسی ۱۱ طرح پرداختند و راهکارهای قانونی برای حل مشکلات این طرح ها را ارائه نمودند.

لازم به ذکر است در این جلسه ۸ طرح صنعتی و ۳ طرح خدماتی مطرح و پس از بررسی طرح ها توسط کارشناسان وزارتی،استانی،فرماندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، یک طرح رد صلاحیت و ۱۰ طرح دیگر جهت اخذ تسهیلات حمایتی یا رفع مشکلات اداری و … توسط کارگروه مصوبه گرفت.

پایان خبر