به گزارش نخل بیدار مهدی پولادی فرزند احمد اهل شهرستان فراشبند که به همراه خانواده جهت سیاحت به سواحل دریای خزر در رامسر رفته بود جان یک مسافر تهرانی را نجات داد.

در این حادثه دو جوان تهرانی دچار غرق شدگی می شوند که جوان فراشبندی با شهامت تمام دل را به دریا زده و به یاری وی می شتابد و جان وی را نجات می دهد.

دو‌جوان ۲۱ ساله تهرانی در دریای خزر غرق شدند و مسافر فراشبندی جان یکی از غرق شدگان را نجات داد.

انتهای پیام/