سمت های هیئت رئیسه شورای شهر فراشبند جهت سال دوم مشخص شد.

به گزارش نخل بیدار، جلسه فوق العاده شورای شهر فراشبند جهت تعیین سمت های شورا جهت سال دوم شورا پنجشنبه با حضور معاون فرماندار فراشبند برگزار گردید.

در این جلسه رای گیری جهت تعیین سمت های شورا بصورت ورقه ای صورت گرفت.

🌀اعضای هیأت رئیسه شورای شهر به شرح زیر می باشد.

〽️سید محمد احمدی رئیس شورای شهر انتخاب گردید.

〽️سمیه با قری نژاد به عنوان نائب رئیس شورای شهر انتخاب گردید.

〽️زهره کشاورز به عنوان سخنگوی شورای شهر انتخاب گردید.

〽️فردین فضلی به عنوان منشی اول شورا انتخاب گردید.

〽️محمد کاویانی به عنوان منشی دوم شورا انتخاب گردید.

 

انتهای پیام/