با حضور فرماندار:

به گزارش  نخل بیدار ، صبح روز گذشته با حضور فرماندار، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، نماینده دادستان، رؤسای ادارات راه و شهرسازی وبنیاد مسکن  و متقاضیان طرح ملی جهش مسکن  قرعه کشی انتخاب قطعات  زمین ها برگزار گردید.

در این جلسه  ۱۵ قطعه بین ۲۹ نفر  قرعه کشی گردید و شماره قطعات زمین ها به اطلاع متقاضیان رسید.

قابل ذکر است تمامی واحد ها در دو طبقه  ساخته خواهد شد که ابتدای جلسه اعضا خود همسایگان خود را انتخاب نمودند.

انتهای پیام/