به گزارش نخل بیدار، روح الله انصاری در دیداری با مدیر عامل  پخش فرآورده‌های نفتی پیگیر  استقرار نمایندگی  در شهرستان فراشبند شد.

خرابی نازل های جایگاه ها ، کمبود سوخت در شهرستان ، تأمین سوخت شرکت های صنعتی و گروه های جهاد کشاورزی و مشکلات مربوط به کشاورزان و تراکتورها  از دیگر مباحث پیگیری شده در این دیدار بوده است.

مدیر عامل پخش فرآورده‌های نفتی نیز ضمن تقدیر از فرماندار شهرستان فراشبند که شخصاً پیگیر این موضوعات مهم شده است قول همکاری  مساعد جهت رفع مشکلات مطرح شده را داد.