بخشی از وصیتنامه معلم شهید غلامعلی لطافت

بخشی از وصیتنامه معلم شهید غلامعلی لطافت

مقام معظم رهبری: مبادا کسانی تصور کنند که دوره‌ سخن گفتن از شهدا و سربازان فداکار و زحمت‌ کشان میدان نبرد، سپری شده است. ستارگان درخشان شهرستان فراشبند بخشی از وصیتنامه معلم شهید غلامعلی لطافت فرزند قلی متولد...

ادامه مطلب ...