عدم رعایت نکات ایمنی توسط شهرداری فراشبند باعث رخ دادن حادثه دلخراش رانندگی شد

عدم رعایت نکات ایمنی توسط شهرداری فراشبند باعث رخ دادن حادثه دلخراش رانندگی شد

عدم رعایت نکات ایمنی توسط شهرداری فراشبند باعث رخ دادن حادثه دلخراش رانندگی شد به گزارش نخل بیدار شهرداری فراشبند که چند روزی است در حال لکه گیری خیابان های سطح شهر می باشد ، اقدام به بستن کامل یک باند از مسیر دوطرفه...

ادامه مطلب ...