پاسخ مدیر آبفا شهرستان فراشبند در پی مشکلات قطعی آب در برخی از مناطق شهر فراشبند

پاسخ مدیر آبفا شهرستان فراشبند در پی مشکلات قطعی آب در برخی از مناطق شهر فراشبند

با توجه به روزهای پایانی سال و قطعی آب در برخی از مناطق بالا دست شهر فراشبند و حواشی های ایجاد شده از سوی سایت محلی آبپا، خبرنگار نخل بیدار به سراغ مدیر آبفا شهرستان فراشبند رفت تا علت یا عوامل ایجاد مشکلات و ابهامات موجود...

ادامه مطلب ...